Varför flyttar djuren?

Anledningar till att arter flyttar

Det finns många orsaker till att djur och växter flyttar till nya områden och nya ekosystem. Det kan bland annar bero på klimatförändringar, förändringar av arternas hemmiljöer och oss människor. Vi människor orsakar både klimatförändringar i form av växthuseffekten och vi förstör ofta arternas hemmiljöer då vi gör plats för vårt resusrskrävande samhälle. Utöver det så för vi in arter, medvetet eller omedvetet. Vi för in arterna av olika anledningar så som för deras päls eller för deras egenskaper som vi anser passa i vårt ekosystem.

 

Klimatet har ändrats flera gånger under tidens gång. I sverige var det tropiskt klimat då dinusaurierna levde på jorden och för bara 10 000 år sedan var hela Sverige täckt med en tjock inlandsis. Den klimatförändring som sker i världen nu på grund av växthuseffekten är något helt annat. Nu förändras klimatet och naturen i snabbare takt än någonsin på grund av oss människor. Vi släpper ut för mycket växthusgaser både vid transporter och vid tillverkning av produkter. På grund av växthuseffekten tvingas många arter flytta ifrån sinna hemmiljöer och söka sig till ekosystem där klimatet är bättre anpassat för just den artens behov.
Läs mer: Klimatet

 

Människor har länge både omedvetet och medvetet fört in arter i det svenska ekosystemet. Flera mårddjur har förts hit för pälsarnas skull. Man har skapat stora uppfödningar med bland annat minkar. Från dessa har sedan djuren rymt för att senare ha etablerat sig som en art i det svenska ekosystemet. Även omedvetet kan arter ha förts in, ett exempel på detta är alla de havslevande organismerna som kommer till våra hav genom barlaster. Kammaneten är en art som troligtvis kommit till Sveriges hav i barlastvatten.
Läs mer: Arter införda av människor


Människorna på jorden blir bara fler och fler. Idag är vi över 7 miljarder invånare på jorden. När befolkningen ökar tar vimer resurser från jorden. För att klara av att försörja jordens befolkning med förnödenheter orsakar vi stora påfrestningar på miljön. Våra industrier släpper ut stora mängder växthusgaser, vi skövlar skog och förorenar våra hav. Detta leder till att arter blir tvungna att flytta  för att överleva. Eventuellt överlever arten en sådan förflyttning. Om arten lever och förökar sig på en ny plats finns det risk att den rubbar ekosystemet på just den platsen.
Läs mer om: Människans påverkan på arters hemmiljö

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)