Nya Arter i Sverige

Vad händer när en ny art kommer till Sverige?

 

Hela tiden kommer det nya arter till Sverige. En del arter klarar att aklimatisera sig till klimatet och levnadsförhållandena i vårt land medan andra inte gör det.

När en art kommer in i ett nytt område som är helt obekant brukar inget speciellt hända. Det vanligaste är att klimatet är så annorlunda att djuret dör. Till exempel om en undulat rymmer från en fågelbur i Sverige så kommer inte den bygga upp en population, utan den kommer snart antingen frysa ihjäl, inte hitta mat eller bli uppäten av en av alla våra rovfåglar. Just av den anledningen är det okej att ha burfåglar i Sverige, och inte vissa spindlar/reptiler som faktiskt skulle kunna klara sig här och göra stor förödelse. 

Det finns dock de djur som klarar sig bra när de kommer till ett nytt ställe, dels stora djur med få större predatorer, men även djur som kommer från liknande klimat fast med andra fiender. Jag ska ta två exempel, det ena är om signalkräftan och det andra om mårdhunden. 

På 1960-talet började man i Sverige plantera ut amerikanska Signalkräftor  i svenska vattendrag. Det man inte visste var att signalkräftorna var bärare av en slags pest. Den här pesten spred sig mycket lätt i vattnet i form av små sporer och smittade den ursprungliga svenska flodkräftan. Eftersom flodkräftan var mycket känsligare mot pesten än signalkräftan minskade dess population mer och mer. På nittiotalet hade flodkräftornas antal minskat till bara 5% av vad de var innan man planterade ut signalkräftan. Det här vet jag eftersom det har påverkat mig personligen på mitt sommarjobb. Bara på några år har jag märkt en minskning i antalet flodkräftor till försäljning jämfört med signalkräftan, från att för några år sedan ta in lite, till att nu i somras bara ta in speciellt till en beställning. Flodkräftan kommer förmodligen inte överleva i Sverige, utan Signalkräftan tar dess plats. Läs mer om signalkräftor Här.

Mårdhunden har ännu inte etablerat sig i Sverige, men det är en tidsfråga innan den gör det. För varje år blir det svårare att hålla djuret i lågt antal. Varför är det då så viktigt att hålla Mårdhunden utanför Sverige? Jo mårdhunden är en riktig smittospridare som bär på både rabies och rävens dvärgbandmask. Förutom att den lätt sprider sjukdomar så påverkar den även djurlivet på ett mycket negativt sätt då den är ett stort hot för amfibiefaunan och markhäckande fåglar. I Finland är mårdhunden redan ett stort problem och den största smittospridaren av rabies och det är bara att hoppas på att vi lyckas trycka ut alla mårdhundar utanför gränsen. Läs mer om mårdhunden här.

Förutom de här stora djuren så har du säkert hört talas om en massor av insekter och smådjur som man är rädda för ska få fäste i Sverige. Anledningen till att det sprids så mycket fler djur nu än för kanske 70-80 år sedan är vårt resande och mattransporter. 


För att stora fartyg ska gå stabilt när de går utan last fyller man stora tankar på båten med vatten. I dessa tankar kan det ligga alger och parasiter som släpps ut när fartyget kommer i hamn. Det var så här kräftpesten kom till Europa 1860. Även den amerikanska kammaneten kom hit via barlasten på en båt.

Ett annat problem är att när vi är på semester så är det lätt att det slinker ner en liten kackerlacka eller något annat litet kryp i resväskan som sedan kryper fram hemma i Sverige. Ett exempel är vägglusen som kommer mer och mer i Sverige på grund av att dess ägg fastnar i våra kläder när vi är utomlands.


Våra frågeställningar

* Hur har den nya arten anpassat sig rent fysiologiskt?

* Hur påverkar den nya arten det naturliga ekosystemet?

* Hur/varför kommer de nya arterna till Sverige?

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: