Arter införda av människor - medvetet eller omedvetet

Människor har länge både omedvetet och medvetet fört in arter i det svenska ekosystemet. Flera mårddjur har förts hit för pälsarnas skull. Man har skapat stora uppfödningar med bland annat minkar. Från dessa har sedan djuren rymt för att senare ha etablerat sig som en art i det svenska ekosystemet. Även omedvetet kan arter ha förts in, ett exempel på detta är alla de havslevande organismerna som kommer till våra hav genom barlaster. Kammaneten är en art som troligtvis kommit till Sveriges hav i barlastvatten.


Omedvetet
När en art införs omedvetet kommer den ofta med som en fripassagerare. Det kan t ex vara då man fraktar bananer och olika sorters spindlar och insekter medföljer. Oftast etablerar inte någon av dessa arter sig. Främst är det fartyg, skepp och fritidsbåtar som tar med sig nya arter omedvetet. Alger, smådjur, yngel och andra mikroorganismer kan komma hit antingen i barlastvattnet, som fripassagerare eller som påväxt på skrovet. Enligt FN:s Global Ballast Water Programme har "introduktionen av invasiva marina arter till nya miljöer via fartygens barlastvatten, som påväxt på fartygens skrov samt via andra vektorer, inklusive fast plastavfall i haven, identifierats som ett av de största hoten mot världens hav."

Barlastvatten kallas det vatten som man fyller ett fartyg med när fartyget inte har någon last. Dettagör man för att behålla fartygets stabilitet. När ett fartyg tar in barlastvatten kommer det in flera olika vattenlevande organismer. När fartyget sedan tar in gods töms barlastvattnet ut och alla dessa organismer följer med ut.. Ett exempel på en art som kommit till det svenska havet via barlastvatten är den amerikanska kammaneten. Fartyget har kanske tagit in barlastvatten vid Amerikas kust och tillsammans med vattnet har larver och maneter kommit med. Fartyget styr sedan mot Sverige där det lastas med gods. När godset ska lastas töms barlastvattnet ut tillsammans med larverna och maneterna. De har sedan fortsatt föröka sig i det svenska havet. 

Läs mer om: Amerikansk kammanet

Enligt FN:s beräkningar flyttas det runt 3-5 miljarder ton barlastvatten mellan världens hav. Utöver detta räknar FN att ungefär lika mycket vatten förflyttas inom vissa länder och vissa regioner. I Sverige släpps det ut cirka 23 miljoner ton vatten per år.

Medvetet
Människan kan även medvetet införa arter  i de svenska ekosystemen. Det finns flera olika orsaker till att människor tar in djur. En orsak kan vara att djuret har något som vi människor anser vara attraktivt - främst päls och mat. För pälsindustrin har människor fört hit arter som mink och bisamråtta. Dessa arter födde man upp för att sedan kunna använda deras pälsar. Flera individer från dessa två arter har lyckats rymma från uppfödningarna och till slut blivit en etablerad art i de svenska ekosystemen.
Läs mer om: Mink
Läs mer om: Bisamråtta

En annan art som har förts in i Sverige av människor är signalkräftan. Sverige drabbades under första delen av 1900-talet av kräftpesten. Svenska flodkräftan som fanns i Sverige hade ingen resistens mot kräftpesten och 100 % av de som drabbades avled. Eftersom kräftpesten ursprungligen kommit från USA beslöt Gunnar Swärdson att åka till USA för att hitta en art som var så lik den svenska flodkräftan som möjligt, men ändå hade viss resistens mot kräftpesten. Resultatet blev att han hittade signalkräftan. Den planterades ut i svenska sjöar och är idag den överlägset vanligaste kräftan i de svenska sjöarna. Rent ekonomiskt har signalkräftans införande resulterat i stora inkomster för de svenska kräftfiskarna. 
Läs mer om: Signalkräfta 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)