Mördarsnigel

Latinskt namn

Ari´on vulga´ris

Allmänt
Spansk skogssnigel eller som vi i Sverige ofta säger mördarsnigel är en rödbrun snigel och som namnet antyder ingår i familjen skogssniglar. Den blir 7-16 centimeter lång. Spansk skogssnigel är hermafroditisk och kan tack vare detta utföra självbefruktning. Förutom detta har denna art en mycket stor produktion av ägg, över 400 ägg per individ. Äggen har en utvecklingstid på cirka fyra veckor och efter endast fyra veckor till är sniglarna könsmogna. Detta gör att arten snabbt kan massföröka sig. Massförökningen tillsammans med artens aggressiva beteende gör den till ett svårhanterligt skadedjur. 

Födan för spansk skogssnigeln består främst av döda och levande växter.  Snigeln kan utöver detta även äta andra levande sniglar och kadaver. Tack vare att den äter växterna som vi människor har i våra trädgårdar, har gjort att den spanska skogssnigeln fått namnet mördarsnigel. 

Att arten ökat så kraftigt i antal beror förutom på, artens korta generationstid, även på att den i Sverige inte har några naturliga fiender. Den spanska skogssnigeln har mycket mer slemsekret än sniglarna som finns i Sverige, detta gör att den inte smakar lika gott för de djur som äter sniglar. Klimatet i Sverige är heller inte lika varm som på Iberiska halvön där den ursprungligen kommer ifrån. Ett varmare klimat gör att den inte klarar av att föröka sig lika snabbt som vid ett svalare klimat.

Geografiskt ursprung
Den spanska skogssnigeln kommer från Iberiska halvön. Arten har troligtvis sitt ursprung i sydvästra Frankrike.


Förekomst i Sverige
Första observationen av mördarsnigel i Sverige gjorde 1975 i Skåne. Idag finns den på över 2000 platser i södra och mellersta Sverige. Den slutar finnas regelbundet vid Dalarna, detta på grund av att arten inte kan överleva vintrarna längre norrut. Dock har enstaka individer observerats så högt upp som i Luleå.


Frågeställningar angående arten:

  • Hur har den nya arten anpassat sig rent fysiologiskt?
    Spanska skogssnigeln har inte fått anpassa sig något speciellt. Den har troligtvis fått ändra födan lite, men skillnaden på växterna är antagligen inte så stora.

  • Hur påverkar den nya arten det naturliga ekosystemet?
    Den spanska skogssnigeln påverkar ekosystemet i form av att den äter upp så mycket växter. Den är lokalt på vissa platser den alla allvarligaste skadegöraren bland sniglar och den skapar stora problem. Ofta är det växter och odlingar som råkar illa ut. På senare tid har även vallodlingar och naturliga biotoper som lövskog råkat ut för sniglarna.

  • Hur/varför kommer de nya arterna till Sverige?
    Den spanska skogssnigeln fördes troligtvis in i Sverige med växtmaterial i mitten av 1970-talet. Det är inte bara Sverige som drabbats utan även andra länder i Västeuropa. Först trodde man att arten härstammade från Spanien och Portugal, men på senare tid har man kommit fram till att sydvästra Frankrike är det området som arten har sitt ursprung i. 


 

<--Tillbaka till arter.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)