Mårdhund

Mårdhund

Mårdhunden är ett hunddjur som ursprungligen kommer från östra Asien men blev inplanterad i forna Sovjetunionen på 20 talet som viltpäls. 

Kännetecken

Mårdhunden har alltid levt i kalla klimat och har därför en mycket tjock päls vars strån kan bli upp till 12cm långa på vintern. Förutom den tjocka pälsen så är mårdhunden lik både grävlingen och tvättbjörnen, mårdhunden har dock mycket mer päls än båda dessa arter och ansiktet är mycket plattare. Om man ser spår i snön efter en mårdhund så ser man tassavtryck, men också att den har släpat magen i snön, den har nämligen väldigt korta ben. Den kan bli upp till 75 cm lång med en svans på 15 – 26cm.

När arten blir skrämd eller jagad har den två försvarstaktiker, antingen sticker den svansen rakt upp och springer iväg. Då svansens undersida är ljus skrämmer det här bort en del fiender. Den andra taktiken är att spela död, är det en motståndare den inte klarar av kan den helt enkelt lägga sig ner och trycka. En mårdhund kan inte skälla, vilket den är ensam om bland hund-djuren. 

Utbredning

Mårdhunden kommer ursprungligen från östra Asien men blev inplanterad i den europeiska delen av Ryssland på 20 talet som viltpäls. Därifrån spred den sig tack vare sin livskraftighet vidare västerut för att komma till Finland på 60 talet. Redan för 60 år sedan sågs den första mårdhunden i Sverige vid den finska gränsen. Det är dock inte ofta vi får se några i Sverige och tvärt emot vad man trodde så har den inte lyckats sprida sig i Sverige. 

För att förhindra ännu mer att den kommer in i landet ligger den på listan över djur som vi ska förhindra kommer in i landet då de har en negativ effekt på det svenska djur och växtlivet. Tack vare det är jakt tillåtet året runt, och det finns ingen gräns på hur många djur som får skjutas. 

Ekologi

Mårdhunden föredrar att bo i fuktiga skogsområden med fuktig och bördig mark, djuret är dock mycket tåligt och klarar av att bo i många olika miljöer. Ifall den bor nära vatten så jagar  den mycket fisk och groddjur. I annat fall så är smågnagare huvudfödan, förutom under hösten då mårdhunden äter mycket bär, framförallt kråkbär. Tack vare att mårdhunden har en rätt stor del vegetarisk mat jämfört med de andra hunddjuren så har den även en längre tarmkanal att ta hand om maten med. 

Frågeställningar gällande mårdhunden:

  • Hur har den nya arten anpassat sig rent fysiologiskt?

Det handlar om en pågående evolution när det gäller mårdhunden. Den har sitt ursprung i Thailand, Korea, Laos och områdena däromkringvilka alla är mycket varma platser. Dessa individer är självklart inte anpassade för vinter, men av de djur som planterades ut i sovjet så var det dom som var bäst preadapterade, dvs de som var bäst förberädda för kyla som klarade sig. Om man jämför individer som bor i norra Finland med några från Thailand så är det förmodligen stor skillnad i pälstjocklek och fettlager. 

En annan bidragande sak till att mårdhunden klarar sig så bra är att den äter precis allt. Man har hittat allt möjligt i deras matsäckar, från amfibiedjur till läder och plastpåsar.  

  • Hur påverkar den nya arten det naturliga ekosystemet?

Eftersom det knappt finns några mårdhundar i Sverige vet man faktiskt inte något om hur hur den påverkar vårt ekosystem, men man kan jämföra med vad som händer i Finland och övriga Europa. 

Mårdhunden har ett mycket dåligt inflytande på framför allt amfibiefaunan/(groddjur etc...) och har lett till lokal utrotning av vissa arter. Det leder i sin tur att snokarnas mat försvinner och mårdhunden konkurrerar ut snoken.  Den är även ett stort problem för fågelarter som lever i våtmarker.

Mårdhunden kan även bli ett stort problem för alla bärplockare då den är smittospridare av dvärgbandmasken. Dvärgbandmasken kan smitta via bär och svamp och skulle påverka våra skogsvanor på ett ytterst tråkigt sätt. I vissa områden skulle man inte kunna äta bären och svampen utan att koka dom väl vilket skulle hindra oss från att småäta medan vi plockar. 

För att jaga de mårdhundar som finns i Sverige använder man en speciell teknik. Man fångar in en mårdhund, steriliserar den och märker den med ett chip. Efter det släpper man ut den igen samtidigt som man håller koll på var den befinner sig, när hunden stannar så vet man att den har träffat andra mårdhundar, man söker upp den och skjuter alla som är där. 

  • Hur/varför kommer de nya arterna till Sverige?

Mårdhnden planterades ut i forna Sovjetunionen av ryska biologer. 9100 individer släpptes ut för att skapa viltpäls. Efter det har mårdhunden spridit sig väster ut över Europa och nu börjar den även komma in i Sverige vid finlandsgränsen. Man är även rädd för att den ska ta sig in via Danmark, än så länge är det inget problem då den ännu inte finns på de danska öarna, utan bara på fastlandet. 

<--Tillbaka till arter.


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)