Klimatet

Anledningar till att arter flyttar

Klimatet
Djur och natur har alltid förändrats precis som klimatet. Genom historien har det har skett stora och kraftiga klimatförändringar. En av dessa stora förändringar skedde då den senaste inlandsisen smälte för drygt 10 000 år sedan. Ett annat exempel på att det skett klimatförändringar genom historien är att man har hittat fossiler från tropiska organismer i Sverige. Detta innebär att vi en gång i tiden hade ett tropiskt klimat här. Klimatet förändras hela tiden av naturliga orsaker. Det är oftast segdragna processer. Detta är positivt för djur och växter har då möjlighet att antingen anpassa sig till de nya klimatförhållandena eller att förflytta sig till en plats där klimatet är bättre anpassat för just det djuret eller den växten.

Den klimatförändring som sker i världen nu på grund av växthuseffekten är något helt annat. Nu förändras klimatet och naturen i snabbare takt än någonsin på grund av oss människor. Vi släpper ut för mycket växthusgaser både vid transporter och vid tillverkning av produkter. Växthuseffekten är egentligen helt naturligt och finns på alla planeter som har en atmosfär. Det som gör skiljer växthuseffekten på jorden mot andra planeter är att utöver den naturliga växthuseffekten som sker förorsakar vi människor stora utsläpp av växtrhusgaser. De vanligaste växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. Vattenångan bidrar till den naturliga växthuseffekten på jorden medan koldioxiden bidrar till en mer onaturlig växthuseffekt.

Växthuseffekten fungerar så att strålning från solen träffar jorden där det omvandlas till värmestrålning. En del av den värmestrålningen som bildas kommer ut i rymden igen. Men om det är ett lager av växthusgaser runt jorden så absorberas värmestrålningen av detta lager. Generellt sänder en gas ut den strålning med samma våglängder som den strålningen som gasen absorberat. Lagret av växthusgaser strålar ofta som en så kallad svart kropp. 

Jordens yta tar därför ständigt emot infraröd återstrålning från atmosfärens gaser och växthusgaser. Detta gör att värmen på jorden ökar.Då växthuseffekten ökar jordens temperatur förändras även naturen på jorden. Isarna smälter, vattnet och luften blir varmare. Detta gör att växter och djur som lever på ett ställe idag kanske inte klarar av att leva på samma plats i framtiden.  Då måste de flytta för att överleva. På de nya platserna dit arterna flyttar, konkurrerar de eventuellt ut andra arter som alltid bott på just den platsen. Förflyttning av djur sker hela tiden. Arter flyttar på grund av dåliga levnadsförhållanden i sina hemmiljöer. Ett exempel på detta är kungskrabban. Denna art har spridit sig ner från Rysslands kust till Lofoten i Norge. 

Ett forskarlag från Danmark och Storbritannien har gjort en studie om hur växter och djur klarar det nya klimatet.  De utgick från förra istiden, för 21 000 år sedan då Nordamerika och Europa var täckta med is. Klimatet blev varmare och varmare under de närmaste årtusendena och isen smälte. Djuren som levde var tvungna att anpassa sig eller flytta för att överleva det nya klimatet. Arter i Kanada och norra Europa tvingades flytta i åtminstone 100 meter per år för att överleva i de nya miljöerna.  Dessa förflyttningar klarade inte alla utan vissa dog. De flesta som dog var arter som var stationära och mindre rörliga.

Att jämföra vår tids varmare klimat med den värmeökning som skedde för många tusen år sedan är osäkert. Det finns många osäkerhetsfaktorer vid en sådan jämnförelse. För det första spelar mängden nederbörd stor roll. Främst för groddjur och liknande som behöver våtmarker och dammar för att överleva. Om platsernade lever på blir torrare krävs det att de flyttar snabbare och ibland även längre för att hitta nya hemmiljöer där de kan överleva. 

För det andra sker dagens klimatförändringar mycket snabbare än vad det gjorde för 21 000 år sedan.
Det är dock inte bara negativt. En annan forskargrupp har gjort en studie med 2 000 arter och dess förflyttningar norrut eller till högre belägna platser. Det positiva är att många arter förflyttar sig snabbare nu än förr. I genomsnitt sker förflyttningen 12 meter högre upp per decennium nu än tidigare. Där den globala uppvärmningen har haft störst påverkan är arternas förflyttning som allra snabbast.  Detta sker med en hastighet som är två till tre gånger snabbare än vad forskarna tidigare trott.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)